Τι είναι απολύμανση, τι είναι απεντόμωση και τι μυοκτονία;

Τι είναι απολύμανση, τι είναι απεντόμωση και τι μυοκτονία;

Στο πλαίσιο της προστασίας ενός χώρου, της δικής σας προφύλαξης αλλά και της συνολικής επίτευξης της υγιεινής στο μέγιστο επίπεδο, η εταιρεία μας, Geoponakos, προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις για απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία, σε οποιονδήποτε χώρο αντιμετωπίζετε σχετικό πρόβλημα. 

Δεν είστε σίγουροι ποια ακριβώς υπηρεσία Geoponakos χρειάζεστε; 

Ας τις δούμε αναλυτικά παρακάτω. 

Τί είναι απολύμανση; 

Ως απολύμανση αναφέρεται η διαδικασία εξάλειψης παθογόνων μικροοργανισμών, ιών και βακτηρίων, αλλά και οι εφαρμογές πρόληψης της εμφάνισης και μετάδοσης τους. 

Τα ειδικά απολυμαντικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας αποτελούν σκευάσματα πλήρως ελεγμένα και ασφαλή, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον, σύμφωνα με παγκοσμίως καθορισμένες υγειονομικες συστάσεις.

Η απολύμανση συνίσταται να γίνεται συστηματικά 2 φορές τον χρόνο, για πρόληψη και διατήρηση της υγιεινής του εκάστοτε χώρου. Παράλληλα, κρίνεται κρίσιμα απαραίτητη όταν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ιού, ειδικά σε κλειστούς χώρους που συχνά παρατηρείται συγχρωτισμός. 

Ως απολύμανση αναφέρεται η διαδικασία εξάλειψης παθογόνων μικροοργανισμών

Τι είναι απεντόμωση; 

Η εμφάνιση εντόμων εισβολών σε κλειστούς αλλά και ανοιχτούς χώρους αποτελεί βασικό πρόβλημα που απαιτεί άμεση και υπεύθυνη αντιμετώπιση. Με τις διαδικασίες απεντόμωσης Geoponakos γίνεται άμεσα εφικτή η καταπολέμηση και απώθηση τυχόν ερπόντων ή ιπτάμενων εντόμων. 

Η απεντόμωση γίνεται είτε με τη διαδικασία του ψεκασμού, είτε με εκνέφωση, είτε με τη χρήση ειδικού gel. Κάθε σκεύασμα που η εταιρεία μας χρησιμοποιεί είναι απόλυτα ασφαλές για τον άνθρωπο και φιλικό για το περιβάλλον, ενώ σε περίπτωση που απαιτείται χρήση χημικών ουσιών, τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τους πελάτες μας, με στόχο πάντα την προφύλαξη σας αλλά και την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας.  

Διαδικασίες απεντόμωσης είναι δυνατόν να εφαρμοστούν είτε σε κλειστούς, είτε και σε ανοιχτούς χώρους για την καταπολέμηση και αντιμετώπιση διαφόρων εντόμων που δυστυχώς παρατηρούνται συχνά: κατσαρίδες, μύγες, κουνούπια, αράχνες, ψύλλοι, κοριοί, σαράκια, τερμίτες κ.α. 

 απεντόμωση γίνεται είτε με τη διαδικασία του ψεκασμού, είτε με εκνέφωση, είτε με τη χρήση ειδικού gel

Τι είναι μυοκτονία;

Μυοκτονία ονομάζεται η διαδικασία απαλλαγής και καταπολέμησης των διαφόρων ειδών τρωκτικών. Σε περίπτωση εισβολής τρωκτικών στον χώρο σας, οι ενέργειες απώθησης τους μέσω της μυοκτονίας είναι επιβεβλημένες, καθώς τα τρωκτικά αποτελούν φορείς παθογόνων μικροοργανισμών που μολύνουν τον χώρο και τα τρόφιμα μας – προκαλώντας πολλές φορές προβλήματα υγείας και στον ίδιο τον άνθρωπο. 

Η διαδικασία της μυοκτονίας πραγματοποιείται σε σταδία. Αρχικά γίνεται επιθεώρηση του χώρου ώστε να εντοπιστούν οι εστίες μόλυνσης και τα σημεία εισβολής των τρωκτικών στον εκάστοτε χώρο. Στη συνέχεια, τοποθετούνται παγίδες και δολώματα ενώ παράλληλα σφραγίζονται τα ανοίγματα από τα οποία ελέγχθηκε ότι εισχωρούν οι ποντικοί ή οι αρουραίοι. Σε δεύτερη φάση, και αφού επιβεβαιωθεί ότι η εισβολή τρωκτικών έχει αντιμετωπιστεί, απαιτείται απολύμανση του χώρου για την επίτευξη της άριστης υγιεινής ύστερα από την καταπολέμηση του προβλήματος. 

Ενέργειες μυοκτονίας είναι δυνατό να εφαρμοστούν σε κάθε κλειστό κτιριακό χώρο για την αποφυγή δημιουργίας εστιών μόλυνσης, εφόσον παρατηρείται ύπαρξη τρωκτικών. 

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία;  

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των περιπτώσεων μόλυνσης ενός χώρου, είτε από βακτήρια, είτε από έντομα, είτε από τρωκτικά, αναγκαία είναι η εφαρμογή  αποτελεσματικών ενεργειών που στόχο έχουν τόσο την καταπολέμηση των εισβολών όσο και την λήψη προληπτικών μέτρων για αποφυγή της επανεμφάνισης τους και την επαναμόλυνσης του χώρου.

Στην περίπτωση που οι διαδικασίες δεν επείγουν αλλά επιθυμείτε να εφαρμόσετε συστηματικές προληπτικές μεθόδους απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας θα πρέπει να έχετε στο νου σας συγκεκριμένες παραμέτρους, ώστε να επιλέξετε την σωστή χρονική στιγμή. Η θερμοκρασία τους περιβάλλοντος και του χώρου, η βλάστηση, οι συνθήκες υγιεινής και η συντήρηση είναι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση εισβολών που θέλετε να αποφύγετε. Παράλληλα, η συμπεριφορά αυτών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψην, όταν αποφασίζετε να προβείτε σε διαδικασίες απώθησής τους. 

Για παράδειγμα, εφόσον τα έντομα εμφανίζονται περισσότερο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω ζέστης, οι διαδικασίες απεντόμωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κοντά στην άνοιξη, λίγο πριν την έξαρση τους. Βέβαια, σε χώρους με πυκνή βλάστηση και υγρασία η ύπαρξη εντόμων όλον τον χρόνο είναι περισσότερο συχνή. 

Από την άλλη, όσον αφορά τα τρωκτικά, αυτά δραστηριοποιούνται όλο τον χρόνο καθιστώντας απαραίτητη την πρόληψη καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Απαραίτητο είναι να υπάρξει ειδική μέριμνα για σφράγισμα των ανοιγμάτων που ενδέχεται να αποτελέσουν είσοδο τρωκτικών. 

Συνοπτικά, οι διαδικασίες απεντόμωσης και μυοκτονίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται τακτικά και σε συστηματική βάση ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και κτιριακές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρο. 

Οι εστίες μόλυνσης μπορεί να μην είναι πάντα ορατές από την πρώτη στιγμή, για αυτό συνιστάται η πραγματοποίηση ενεργειών καταπολέμησης οποιασδήποτε εισβολής σε συχνή βάση, για την επίτευξη και διατήρηση της άριστης υγιεινής κάθε χώρου και την δική σας προστασία.